Онлајн обложување
Обложување

Колку видови обложување постојат

Обложување е игра во која едната страна го погаѓа исходот на одреден настан, без разлика за каков вид на настан станува збор – дали спортски или некаков друг настан од натпреварувачки карактер. Но сега ќе […]